Vragen over DDoS aanval rijksoverheid.nl

Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Rijksoverheid.nl was dupe van DDoS-aanval’

1
Bent u bekend met het bericht van de NOS ‘Rijksoverheid.nl was dupe van DDoS-aanval’?
2
Klopt het bericht dat rijksoverheid.nl en diverse andere websites plat werden gelegd door een DDoS-aanval? Is er meer bekend over de achtergrond van de aanval; was er sprake van ingekochte ‘pesterij’ om de sites plat te leggen of was dit een mogelijk rookgordijn om een hack of andere besmetting te verhullen?
3
In hoeverre behoren de getroffen websites tot de vitale infrastructuur? Is het essentieel dat websites als rijksoverheid.nl ten alle tijden beschikbaar zijn voor publiek? Of is het platleggen van de websites ‘slechts’ een hinderlijke overlast waar we eens in de zoveel tijd rekening mee moeten houden?
4
In hoeverre zou het bieden van een back-up in geval van een cyberaanval soelaas kunnen bieden aan het publiek? Wat zouden de kosten zijn van zo’n back-up en acht de regering die kosten proportioneel?
5
Binnen hoeveel tijd kon de overheid de burger informeren over de problemen op de websites en zijn hiervoor alternatieve kanalen beschikbaar?

Vragen over moskee in Gouda

Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Moskee in Gouda mag er komen van college’

1
Bent u bekend met het bericht van de NOS ‘Moskee in Gouda mag er komen van college’?
2
Is de Minister het met de VVD eens dat er geen twijfel zou moeten bestaan over de herkomst van het geld waarmee de moskee wordt gefinancierd?
3
Is de Minister bereid na te gaan op welke wijze de gemeente de financiering van het gebedshuis heeft onderzocht en of dit onderzoek grondig genoeg en deugdelijk is geweest?
4
En, indien zou blijken dat de gemeente in staat was slechts beperkt onderzoek te doen, is de Minister dan bereid hulp te bieden bij een onderzoek naar de herkomst van het geld waarmee de moskee wordt gefinancierd?

Voetbalwet

 

Dijkhoff plenair

Voetbal en vriendschap hoort samen te gaan. Helaas is dat niet altijd het geval. Zeker als je club verliest, zijn de spanning, teleurstelling en frustratie soms groot. De meeste mensen verwerken dat binnen de grenzen van de wet. Een paar lukt dat niet, de hooligans die dan met anderen op de vuist gaan of vernielingen aanrichten.

Om die relschoppers aan te pakken is een wet gemaakt, in de volksmond de ‘Voetbalwet’, die het mogelijk maakt om voetbalvandalisme en ernstige overlast aan te pakken. Daarnaast kan de wet ook worden gebruikt om andere vormen van overlast en verstoring van de openbare orde aan te pakken. Het opleggen van een gebiedsverbod, een contactverbod of een meldplicht kan nodig zijn om ons veilig te houden. Of het nou gaat om hooligans, relschoppers of zelf jihadistische ronselaars.

Bij het voetbal is deze wet gelukkig slechts nodig voor maar een heel klein deel van de voetbalbezoekers. De rest heeft zelf nog wel het meeste last van de relschoppers die het nodig maken dat we helaas die vreselijke combiplichten nog nodig hebben. Gelukkig kunnen we duidelijk zien dat de maatregelen tegen hooligans succes hebben. Clubs, KNVB, supportersgroepen, politie, burgemeesters en de minister hebben gezamenlijk resultaten geboekt. De sfeer in stadions is echt verbeterd, het aantal uren dat de politie per wedstrijd kwijt is, is gedaald en de groep hooligans die de boel verstieren, is in beeld. Nu moeten we doorzetten om juist hen aan te pakken en het supportersleven van de sportieve fans makkelijker maken. Wat de VVD betreft drukken we relschoppen meteen de kop in, door lui die voor het eerst in de fout gaan meteen flink aan te pakken: bij ernstige verstoring kan meteen een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht worden opgelegd. Hooligans die een probleem blijven vormen, krijgen te maken met een stadionverbod, die door de clubs moeten worden gehandhaafd.

Het einddoel van deze maatregelen moet zijn dat een goedwillende supporter gewoon naar z’n club kan gaan. Of die nu thuis speelt of uit. Raddraaiers mogen niet de dienst uitmaken. Niet binnen het stadion en ook niet er buiten.

 

Zeven redenen waarom het dom en laf is om jihadisten te laten vertrekken.

Dijkhoff plenair

In de discussie over Nederlanders die als jihadreiziger voor IS willen gaan vechten hoor je vaak de kreet: “laat ze lekker gaan dan, dan zijn we ervan af, opgeruimd staat netjes!”.

Ik moet zeggen dat ik het zelf ook wel eens gedacht heb, dus ik snap het gevoel. Er zijn echter veel redenen waarom dat niet in ons belang is. Het is logisch als gevoel, maar dom en laf als beleid. Ik geef hieronder 7 redenen hiervoor.

Het is dom omdat je helemaal niet van het probleem af bent. Van de ongeveer 160 uitreizigers zijn er 18 gesneuveld en zijn er veel meer teruggekeerd. Je bent dus niet van een jihadist af als je ‘m laat gaan, in tegenstelling tot wat sommige partijen beweren.

Het is dom omdat je je eigen vijand sterker maakt. We sturen onze mensen en F-16’s naar Irak om IS en andere terreurclubs terug te bombarderen naar de hel waar ze hun ideeën vandaan halen. In de afgelopen maanden hebben onze bondgenoten alleen al in Syriëmeer dan 800 jihadisten uitgeschakeld. Dan is het toch bezopen om toe te staan dat je vijand daar zich versterkt met troepen uit de polder?

Het is dom omdat je het jihadistisch netwerk sterker maakt. Elke jihadist die vertrekt is een nieuw contact punt met sympathisanten hier. Het is weer een gezin dat gespleten is tussen liefde voor een zoon en gezond verstand voor Nederland.

Het is dom omdat je nog meer jihadisten kweekt. Elke jihadist die we laten gaan is een zegen voor de afdeling Propaganda van IS. Voor elke jihadist die de benen neemt en tof loopt te doen op Facebook, zijn er weer pubers in z’n oude wijk die hem als idool kunnen zien en vergiftigd kunnen worden met de illusie van de strijd voor het kalifaat.

Het is dom omdat je de jihadisten capabelere vijanden maakt. En de weg terugvinden is helaas niet zo moeilijk. Dan heb je ze alsnog in Europese steden zitten, maar dan met meer vaardigheden, meer vastberadenheid en meer jihadisten-vriendjes om te helpen.

Het is dom omdat je de kans laat liggen een radicaliseringsproces te doorbreken. Er zijn gevallen bekend waarin het tegenhouden van uitreis leidde tot het ontwaken uit de boze droom van het jihadisme.

Maar bovenal is het laf. Het is net alsof je zegt ‘moorden en verkrachten, nou vooruit, als je het maar niet hier doet.’. De gelijkheid van ieder mens, de vrijheid van ieder mens is het waard om te bevechten. Wat straal je nou helemaal uit als je daar niet voor gaat staan? Als je het probleem niet wilt aanpakken, maar alleen een paar honderd kilometer verder wil schuiven?

Voor de VVD is het een duidelijke keuze: wij hebben ze liever hier in de bak dan daar in Irak.

Jihaddebat

Dijkhoff plenair

Na een zomer vol schokkende beelden uit binnen- en buitenland vond in de eerste week na het zomerreces het debat over jihadisme in de Tweede Kamer plaats. Hieronder kunt u mijn inbreng teruglezen.

 

DREIGING

Onze vrijheid, onze waarden, onze manier van leven wordt bedreigd door jihadisten.

Rücksichtslos tegen joden, christenen, moslims, tegen iedere andersdenkende, tegen iedere vrijheidsminner. Hun doel is het einde van democratie en het einde van vrijheid.

We zien barbaren in de woestijn onschuldigen verkrachten en slachten. We zien shockerende ontvoeringen en onthoofdingen. We zien het pure kwaad over ons beeldscherm rollen. Dat kwaad is helaas ook dichtbij en onder ons.

Ik vind dat onbegrijpelijk. Je groeit op in een land met alle vrijheid en alle kansen. Je zit met je OV-kaart en boekentas in de bus naar school en dan denk je, kom, ik ga hier weg, ik ga naar Syrië een bus opblazen.

Als je ze tekeer ziet gaan in een Hollandse wijk, gif spuitend, joden verketterend en haat zaaiend. Als je ziet hoe sterk en onaantastbaar ze zich wanen. Hoe ze spugen in de bron van kansen en vrijheid die Nederland is. Dan voelt dat als een klap in het gezicht. Dan past alleen een resoluut antwoord. Dan moet de rechtsstaat zijn rug rechten en de vrijheid een vuist maken.

 

VRIJHEID

Vrijheid en democratie zijn voor de VVD niet onderhandelbaar. Ze vormen de kern van ons liberalisme, onze partij en ons Nederland.

Het zijn voor ons de hoogste waarden die we met hand en tand zullen verdedigen en beschermen. En ja, je hebt dan ook de vrijheid het daar niet mee eens te zijn. Maar je mag niet de vrijheid van een ander ontkennen en bedreigen. Je mag niet tegen onze vrijheid vechten. Dan plaats je je buiten onze samenleving en verspeel je een groot goed: het recht om Nederlander te zijn.

Geconfronteerd met dit soort dreigingen moeten we onder ogen zien dat we maatregelen moeten nemen die niet gemakkelijk zijn. Eigenlijk gaan we ervan uit dat mensen die in een vrije samenleving alle kansen krijgen die ook omarmen en niet proberen het fundament onder die vrijheid aan te vallen.

Maar met een bedreiging als deze moet Nederland laten zien dat we naast een groot hart en een vrije geest ook over een stevige ruggengraat en een granieten vuist beschikken.

Dan is het onze taak met maatregelen te komen die de risico’s verkleinen, de samenleving wapenen en ons Nederland genezen zonder dat we zelf onze vrijheden en waarden overbood kieperen.

 

AANPAK

In onze ogen voldoet het actieplan van het kabinet aan deze voorwaarden en biedt het een solide basis voor effectief optreden. Het toenemend aantal arrestaties van de laatste weken is een goed teken. De VVD kan zichzelf en de debatten tussen kamer en kabinet van de afgelopen anderhalf jaar goed herkennen in het actieplan.

In maart 2013 werd dit onderwerp zeer actueel. Het kwaad manifesteerde zich nog minder prominent op onze beeldschermen en in onze straten, maar het dreigingsbeeld werd wel verhoogd naar substantieel en Nederland leerde het begrip jihadreiziger kennen.

Tijdens een debat hierover anderhalf jaar geleden heb ik namens de VVD uiteengezet welke aanpak wij voor ons zien. Die aanpak rust op 5 pijlers.

De eerste pijler is: houd ze gematigd. Voorkom radicalisering. Voorkom dat het gif van jihadisme zich verspreidt.

De tweede pijler is: houd ze in de gaten. Zorg dat ze niet meer bij scholen, buurthuizen en jeugdhonken kunnen komen. Registreer wie sympathiseren met jihadistische clubs, bij demonstraties en online, pak ronselaars op.

De derde pijler is: houd ze hier. Als ze geradicaliseerd, gehard en geoefend terugkomen, dan is de dreiging nog groter.

De vierde pijler is: houd ze binnen. Gooi ze in de cel. Vervolgen en waar mogelijk het Nederlanderschap afpakken.

De vijfde pijler is: houd ze buiten. Sommigen zullen hun weg naar het slagveld toch vinden en zich aansluiten bij IS of een andere barbaarse terreurclub. Dan moeten we de verblijfsvergunning of nationaliteit afpakken en een inreisverbod instellen.

De VVD heeft dit kader ook meteen ingevuld met concrete voorstellen. En we hebben in de praktijk ook al veel van de aanpak gezien: Uitkeringen en studiefinanciering zijn stopgezet, financiële tegoeden zijn bevroren, paspoorten zijn vervallen verklaard, verblijfsrechten zijn ingetrokken, inreisverboden zijn opgelegd, ronselaars zijn op de huid gezeten, minderjarigen zijn voor vertrek bij de grens tegengehouden, onderzoeken en vervolgingen zijn ingesteld en de eerste veroordelingen hebben ook al plaatsgevonden.

En voor de VVD zeer belangrijk: het wetsvoorstel om de nationaliteit te kunnen intrekken kunnen we hier binnenkort behandelen.

Dus wie hier beweert dat er de afgelopen anderhalf jaar niets is gebeurd, doet alle AIVDspeurders, agenten, officieren van justitie, rechters, jeugdwerkers en ambtenaren zwaar tekort.

Een ander deel van onze voorstellen zien we nu in het actieplan terug, dat vinden wij een goede zaak. Het in stelling brengen van de terrorismewetten, bestuurlijke maatregelen tegen jihadisten, het intensief aanpakken van de online propagandastrijd. En het verder verruimen van de mogelijkheid om het Nederlanderschap af te nemen als iemand in vreemde krijgsdienst gaat bij een terroristische organisatie. Vechten tegen Nederland is het einde van het Nederlanderschap.

Want hoewel we nooit kunnen uitsluiten dat het ook in ons land een keer misgaat moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat de haat van de jihad een vaste plek veroverd in Nederland.

 

Anti-Joods geweld is onacceptabel

20131121-115509.jpg

In de afgelopen week stonden de media vol met berichten over anti-Joods geweld. Dat is onacceptabel, vandaar dat ik de minister van V&J schriftelijke vragen heb gesteld.

Vragen van het Lid Dijkhoff (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) naar aanleiding van de berichten Crimineel bedreigt Joden, Joodse vrouw zwaar mishandeld om Israëlische vlagen Hamas-vlag aan de Admiraal de Ruijterweg.

 

  1. Bent u bekend met de berichten ‘Crimineel bedreigt Joden’, ‘Joodse vrouw zwaar mishandeld om Israëlische vlag’en ‘Hamas-vlag aan de Admiraal de Ruijterweg’?[1]
  2. Hoe beoordeelt de minister de uitspraken van Said C.? Deelt de minister de mening van de VVD-fractie dat onderzocht moet worden of hier sprake is van oproepen danwel aanzetten tot geweld?
  3. Kan de minister de aangeven of de uitspraken van Said C. door het Openbaar Ministerie (OM) worden onderzocht? Zo niet, kan de minister het OM opdracht geven dit alsnog te doen?
  4. Hoe beoordeelt de minister de mishandeling van de Joodse vrouw in Amsterdam? Wat doet de politie om de veiligheid van Joodse inwoners te garanderen?
  5. Hoe beoordeelt de minister het gebruik van symbolen van terroristische organisaties in het straatbeeld? Beschikt het lokale gezag over mogelijkheden om terroristische symbolen van terroristische organisaties zoals Hamas en ISIS uit het straatbeeld te weren? Kan hiervoor wellicht dezelfde grond gebruikt worden waarop nu al onder bepaalde omstandigheden de gemeente het dragen van kleding van voetbalclubs of het dragen van kleuren en logo’s van motorbendes kan verbieden? Zo niet, is de minister bereid om de nodige stappen te zetten die dit mogelijk maken?
  6. Acht de minister het noodzakelijk om opnieuw te bekijken of de beveiliging van joodse instellingen voldoende is om de veiligheid van de gemeenschap te garanderen? Zo niet, waarom niet?

 

[1] http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/22916275/__Crimineel_bedreigt_Joden__.html

http://www.at5.nl/artikelen/132302/joodse-vrouw-zwaar-mishandeld-om-israelische-vlag

http://www.at5.nl/gespot/132301/hamas-vlag-aan-de-admiraal-de-ruijterweg

ISIS-demonstratie loopt uit de hand

Dijkhoff plenair

In Nederland hebben we het recht om te demonstreren. Daarbij moet je echter wel binnen de kaders van de wet blijven. Ik heb de volgende vragen aan het kabinet gesteld over de uit de hand gelopen demonstratie in Den Haag:

Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de berichten ‘GeenStijl bedreigd op ISIS-demo, politie doet niks’ en ‘Van Aartsen, het Kalifaat heerst in uw Schilderswijk’. (ingezonden 25 juli 2014)

1 Bent u bekend met de berichten ‘GeenStijl bedreigd op ISIS-demo, politie doet niks’ en ‘Van Aartsen, het Kalifaat heerst in uw Schilderswijk’? 1)

2 Klopt het dat een journaliste van GeenStijl door de politie is verzocht te stoppen met haar werk, zoals het maken van foto’s van de demonstratie, omdat dit onrust zou kunnen veroorzaken?

3 Deelt u de mening dat het belangrijk is dat journalisten ongehinderd verslag kunnen doen in de openbare ruimte en dat dit recht op het ongehinderd verslag kunnen doen eenzelfde bescherming verdient als het recht op demonstratie?

4 Hoe kwalificeert u de uitingen die tijdens de demonstratie te horen waren zoals “Dood aan Israël!” en “Er komt een dag dat ik zeg: vermoord!”? Deelt u de mening dat onderzocht moet worden of hier sprake is van een oproep tot geweld en mogelijk steun van terrorisme en of daarmee de Nederlandse wet wordt overtreden? Waarom heeft het lokale gezag niet ingegrepen om dit te stoppen? Waarom heeft de politie de personen die zich mogelijk schuldig maakten aan strafbare feiten niet opgepakt voor onderzoek om vervolging voor deze feiten mogelijk te maken?

5 Waren de aanwezige politieagenten voldoende geëquipeerd om een demonstratie van deze aard in goede banen te leiden? Zo nee, bent u bereid met het lokale gezag in overleg te treden om dit in toekomstige gevallen wel het geval te laten zijn?

6 Acht u het noodzakelijk opnieuw te bekijken of de beveiliging van Joodse instellingen voldoende is om de veiligheid van de gemeenschap te garanderen? Zo nee, waarom niet?

7 Deelt u de mening dat het van belang is dat op alle plaatsen in Nederland het lokale gezag één lijn trekt als het gaat om het garanderen van en toezicht houden op demonstraties? Deelt u de mening dat in het geval van oproepen tot geweld tijdens deze demonstraties een ‘zero tolerance’-beleid zou moeten worden gevoerd?

 

1) http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/geenstijl_bedreigd_op_isisdemo.html

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/joden_en_persvrijheid_bedreigd_wtf_jozias.html#more

 

Frans verbod op uitreizen jihadisten

Plenair 4

Frankrijk tracht het uitreizen van jihadreizigers te voorkomen. Daar ben ik groot voorstander van, vandaar de volgende vragen voor de minister van V&J:

Vragen van het Lid Dijkhoff (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) naar aanleiding van het bericht Frankrijk wil verbod op uitreizen jihadstrijders.

 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Frankrijk wil verbod op uitreizen jihadstrijders’? [1]
  2. Is dit voorstel besproken tijdens het Europees overleg om gecoördineerd jihadisten te bestrijden?
  3. Is de minister bereid de Kamer te informeren over de details van dit Franse voorstel?

Bevat het Franse voorstel ook een terugkeerverbod danwel sanctie bij terugkeer zodat uitgereisde jihadisten bij terugkomst vervolgd en vastgezet kunnen worden?

  1. Kan de minister aangeven in hoeverre dit voorstel, mede in het licht van de door de Kamer aangenomen motie Dijkhoff c.s. (29754 nr. 225), geïmplementeerd zou kunnen worden in de Nederlandse wetgeving?

[1] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/frankrijk-wil-verbod-op-uitreizen-jihadstrijders

Pakkans verkeershufters moet omhoog

Dijkhoff

Samen met collega Visser stelde ik de volgende vragen over de pakkans van verkeershufters.

Schriftelijke vragen van de leden Visser en Dijkhoff (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Ruim baan voor verkeershufters’ en ‘Oom agent is onzichtbaar’ (ingezonden 11 juni 2014).
1. Heeft u kennisgenomen van de berichten in de Telegraaf ‘Ruim baan voor verkeershufters’ en ‘Oom agent is onzichtbaar’? 1
2. Klopt de informatie dat het aantal staandehoudingen in het verkeer de laatste vier jaar is gehalveerd? Zo ja, wat was hiervoor de aanleiding en heeft deze dalende trend zich in 2014 verder voortgezet? En hoe verhouden deze cijfers zich tot de inzet op het verbeteren van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennetwerk?
3. Bent u het eens met de constatering van de Telegraaf dat verkeershufters ruim baan krijgen? Hoe verhoudt deze uitspraak zich met de (voorgenomen) intensieve aanpak van verkeershufters? Graag een nadere toelichting van de minister en een reactie over de voortgang van het nieuwe beleid met betrekking tot de aanpak van verkeershufters?
4. Kunt u aangeven op welke wijze u invulling geeft aan de (gepercipieerde) pakkans en of er sprake is van een dalende pakkans?
5. Hoe oordeelt u over de uitspraken van voormalig verkeersofficier Koos Spee dat het lijkt of verkeerscriminaliteit niet mag worden aangepakt en dat het in ieder geval geen prioriteit heeft?
6. En hoe oordeelt u over de uitspraak van Koos Spee dat verkeersovertredingen prima via kenteken kunnen worden aangepakt maar dat automobilisten zich op andere terreinen onaantastbaar wanen? Zorgen flitspalen en trajectcontroles er niet juist voor dat de politie zich op ander wangedrag in het verkeer kan richten? Graag een nadere reactie over de toegevoegde waarde van flitspalen en trajectcontroles en de inzet en prioriteiten voor de politie in het verkeer?
1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/22725142/__Ruim_baan_voor_verkeersaso_s__.html en
http://m.telegraaf.nl/article/22723958/oom-agent-is-onzichtbaar

Dieselbendes roven tanks leeg

KD

Benzinediefstal is een groot probleem. Samen met collega Visser stelde ik de volgende vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Schriftelijke vragen van de leden Visser en Dijkhoff (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Dieselbendes roven tanks leeg’ (ingezonden 15 mei 2014).

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht in de Telegraaf ‘Dieselbendes roven tanks leeg’?

1

1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/22626033/__Dieselbendes_roven_tanks_leeg__.html

2. Welke informatie heeft de minister over het fenomeen, de ernst van de misdrijven, de aantallen diefstallen en de geleden schade bij ondernemers? En welk systeem wordt door deze bendes gebruikt om de brandstof over te pompen?

3. Is het juist dat het gaat om goed georganiseerde bendes uit het voormalige Oostblok? Zo ja, welke afspraken heeft de minister met collega bewindspersonen uit deze regio om de strijd tegen deze bendes aan te gaan?

4. Klopt de informatie dat deze bendes vooral tijdens de nachtelijke uren toeslaan en daarbij gebruik maken van bestelbusjes met tanks in de laadruimte? Zo ja biedt dit geen aanknopingspunten voor geïntensiveerde verkeerscontroles van buitenlandse busjes in de nachtelijke uren?

5. Maakt de minister bij de strijd ook gebruik van kentekengegevens (via ANPR en Amigo Boras) en videobewaking bij parkeer- en rustplaatsen? Zo ja welke resultaten zijn met behulp van dit middel behaald en welke resultaten verwacht de minister met de verdere ontwikkeling van dit middel en samenwerking met buurlanden en voormalig Oostblok landen te behalen?

6. Heeft de minister voldoende (juridische) mogelijkheden en middelen ter beschikking om met succes mobiel banditisme en in het bijzonder het delict van diefstal van diesel uit vrachtwagens te bestrijden?